ขายขาตั้งลำโพง SPHIFI

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

โชตินรินทร์ เกียรติขจรโภคิน

260-2-37978-4

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

โชตินรินทร์ เกียรติขจรโภคิน

705-2-75280-3

( ออมทรัพย์ )

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โชตินรินทร์ เกียรติขจรโภคิน

469-1-25010-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

โชตินรินทร์ เกียรติขจรโภคิน

228-4-85533-1

( ออมทรัพย์ )